AK-weboefeningen

1. Wat kun je zeggen over de warme en koude zeestromen?
2. Klik op Show Subtropical Gyres (Subtropische stromen). Wat voor invloed heeft de Golfstroom voor Europa?
3. Klik op Show Wind Belts (Windpatronen). Wat kun je zeggen over de windpatronen en de oppervlakkige zeestromen?
4. Klip op Show Deep-Ocean Circulation (Diepe zeestromen). Hoe wordt deze dieptestroom ook wel genoemd?
5. Rondom Groenland verandert de zeestroom van een warme oppervlakkige in een koude diepe zeestroom. Vanaf hier gaat de dieptestroom weer naar het zuiden. Welke factoren zijn belangrijk bij deze omschakeling?
6. Het zinken van de zeestroom rondom Groenland is belangrijk voor de gehele dieptestroom. Dit proces ‘stuwt’ de hele dieptestroom voorwaarts. Hoe wordt dit zinken rondom Groenland ook wel genoemd?
7. Wat zouden de gevolgen voor Europa zijn wanneer dit zinken rondom Groenland stopgezet zou worden?
8. Waarom kan een opwarming van de Aarde leiden tot het stoppen van het zinken van de zeestroom rondom Groenland?